Siðareglur KAPP ehf. tilgreina helstu lykilatriði varðandi siðferði og heiðarlega starfshætti, sem eiga við í rekstri fyrirtækisins og eru leiðarljós fyrir starfshætti, framkomu og viðhorf allra starfsmanna. Lykilatriðin varða; ‍

  • Siðferðir starfsmanna
  • Reglur gegn spillingu og mútum
  • Starfshætti í samræmi við samkeppnislög
  • Samskipti við viðskiptavini
  • Siðferðisreglur á vinnustað
  • Ábyrgð fyrirtækisins

Siðareglurnar styðja við gildi okkar og eru þær samhæfðar grunnstefnu og öðrum reglum og leiðbeiningum KAPP. Siðareglur okkar eru hluti af ráðningarskilmálum starfsfólks hjá Dögum. 

Siðferði starfsmanna 

Starfsmenn KAPP verða að fylgja lögum bæði í störfum sínum og utan vinnutíma.

Þar sem lög eða reglur skortir t.a.m. varðandi persónulega ábyrgð, verður hver starfsmaður að viðhafa heiðarlegt mat og varkárni. 

Starfsmönnum ber að hafa samband við næsta yfirmann eða annan yfirmann, ábyrgan samstarfsmann eða tengilið viðskiptavinar til ráðagerðar. 

Samskipti við viðskiptavini, samstarfsmenn og samstarfsaðila skulu fara fram af virðingu og sanngirni. 

Áreitni og einelti, þar með talin kynferðisleg áreitni, er með öllu óásættanleg innan KAPP og verður ekki liðin af hálfu fyrirtækisins. 

Spilling og mútur 

KAPP samþykkir á engan hátt spillingu og mútur og berjast gegn slíku í hvívetna. 

Sjá nánar hér í reglum KAPP um spillingu og mútur.

Samræmi við samkeppnislög 

Það er kjarni viðskiptahátta KAPP að uppfylla allar viðeigandi samkeppnisreglur og reglugerðir. 

KAPP hefur ekki uppi verðsamráð og skipta ekki markaði eða þjónustuþáttum með samkeppnisaðilum. 

KAPP viðhefur ekki samráð milli samkeppnisaðila vegna útboða. 

KAPP ræðir ekki samkeppnisatriði, eins og verðlagningu, afslætti, bónusa, söluskilmála o.s.frv., við samkeppnisaðila. 

 

Tengsl við viðskiptavini

Við upplýsum viðskiptavini og birgja um siðareglur KAPP. 

Við afhendingu þjónustu á verkstað fylgir KAPP ehf. viðurkenndum umhverfis-, gæða, öryggis- og heilsufarsstöðlum. 

Þagnarskylda gagnvart viðskiptavinum er virt og viðeigandi gögn varðveitt. 

Athugasemdir viðskiptavina eru teknar alvarlega og eru skilgreindar sem verðmætar upplýsingar til sífelldra endurbóta í bættri þjónustu KAPP. 

 

Vinnustaðastaðlar 

KAPP leitast við að tryggja sem bestar vinnuaðstæður fyrir starfsfólk, m.t.t. viðeigandi heilsu- og öryggisstaðla. 

KAPP líður ekki mismunun starfsmanna varðandi ráðningar og störf; allir starfsmenn okkar hafa rétt til að fá sanngjarna og sömu meðferð. 

KAPP virðir félagafrelsi og samningsrétt; allir starfmenn okkar eiga rétt á að vera í stéttarfélagi. 

KAPP samþykkir ekki nauðungarvinnu né barnaþrælkun. 

KAPP býður laun sem að lágmarki fylgja launatöxtum kjarasamninga og reglum á vinnumarkaði. 

Starfmönnum býðst þjálfun í samræmi við þau störf sem þeir sinna. 

KAPP virða einkalíf starfsmanna og vernda tengdar upplýsingar á viðeigandi hátt. 

 

Ábyrgð fyrirtækisins 

KAPP vinnur samkvæmt meginreglum um góða stjórnun fyrirtækja. 

KAPP vinnur sífellt að því að minnka umhverfisáhrif af starfsemi sinni. 

KAPP er ábyrgur fyrirtækjaþegn í því samfélagi þar sem fyrirtækið starfar. 

Samfélags-, umhverfis-, og siðferðisleg skuldbinding KAPP skal endurspeglast 

í öllum samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn, birgja og aðra hagsmunaaðila.