Markmið KAPP til 2027

KAPP hefur sett sér metnaðarfull mælanleg markmið í sjálfbærni sem skal ná að fullu fyrir árið 2027

 

Umhverfismál

Unnið er markvisst að Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem voru viðeigandi fyrir starfsemi KAPP.

KAPP verði að fullu kolefnisjafnað 2027:

Farið verður í að taka á öllum þáttum starfseminnar með það að markmiði að minnka kolefnisfótspor KAPP eins og mögulegt er.

 • Minnka skal alla notkun eins og hægt er.
 • Öll flokkun og úrgangi starfseminnar og starfsmanna verði framúrskarandi.
 • Kolefnisnokun í samgöngum verði minnkuð um 60% á tímabilinu
 • Flugferðir starfsmanna verði minnkaðar eins og hægt er með fjarfundum eða öðrum lausnum.
 • Allar flugferðir verða kolefnisjafnaðar
 • Allt húsnæði KAPP verði gert eins umhverfisvænt eins og kostur er.
 • Led lýsing, minnkun á rafmangi / hita með betri tækum og stýringu o.þ.h.
 • Öll efnanotkun verði minnkuð eins og hægt er og krafa gerð um umhverfisvænni efni.
 • KAPP skal halda grænt bókhald.

Lokamarkmiðið er að öll starfsemi KAPP verði að fullu kolefnisjöfnuð án þess að kaupa utanaðkomandi kolefniseiningar.

Kolefnisbinding í skógrækt KAPP:

KAPP hefur hafið skógrækt í eigin landi við Háamúla í Fljótshlíð. Gerður hefur verið samningur við Skógræktina um ráðgjöf við ræktun og mat á kolefnisbindingu skógræktar í landi með viðurkenndum vísindalegum aðferðum. Niðurstöðurnar verða notaðar til að gera áætlun um kolefnisjöfnun starfsemi KAPP.

Minnkun pappírs um 90%:

Markmið KAPP er að draga úr notkun skrifstofupappírs (A4) um 90%.

Minnkun eldsneytisnotkunar um 60%:

Markmið KAPP er að minnka losun gróðurhúsalofttegunda (CO2eq) vegna tækja og bifreiða um 60%. í ársbyrjun 2021 átti fyrirtækið 23 bifreiðar sem notaðar eru fyrir starfsmenn í vinnu hjá viðskiptavinum. Minnkunin verður m.a. með fjölgun rafmagnasbíla, metanbíla og taka upp deilibíla.

Dregið verði úr plastnotkun um 70%:

Aðallega er plast notað í lagnir í vörur sem við framleiðum auk umbúða. Allt plast verður úr endurunnu plasti. Einnig á að leggja áherslu á að birgjar okkar minnki plastnotkun í vörum sem við kaupum.

Blandaður og grófur úrgangur minnki um 30%:

Úrgangurinn er mjög mismunandi milli ára og fera aðallega eftir verkefnum sem við eru í á hverjum tíma. Lögð verður áhersla á að minnka hann eins og hægt er og að hann verði allur flokkaður hjá okkur fyrir förgun.

 

 

Mannauðsmál

Hækka hlutfall kvenna í iðnaðarstörfum:

Því miður er hlutfall iðnmenntaðra kvenna mjög lágt en með því að leggja áherslu á að þær séu velkomnar hjá okkur ætti að vera hægt að auka hlutfallið jafnt og þétt.

Launamunur verði 0%:

KAPP er að taka upp jafnlaunavottun og fyrstu útreikingar sýna að það er enginn launamunur sé milli kynja. Markmiðið er að halda því þannig.

Nýliðafræðsla:

Starfsfólk fái nýliðafræðslu KAPP innan tveggja vikna frá fyrsta starfsdegi. Þróðuð hefur verið námslína fyrir nýtt starfsfólk og setur KAPP sér það markmið að fræða starfsfólk um allt fyrirtækið.

Samgögnustyrkur:

KAPP býður starfsfólki upp á samgöngusamning í samræmi við reglur Ríkisskattstjóra. Markmiðið er að 60% þeirra sem eiga möguleika á því nýti samgöngusamninginn.

 

Öryggismál

Öryggi starfsmanna:

Markmiðið er að KAPP verði fyrirmyndarfyrirtæki í öryggismálum starfsmanna og nánasta umhverfis.

 • Gefin hefur verið út vegleg öryggishandsbók sem allir starfsmenn hafa fengið.
 • Allir öryggisferlar er vel skilgreindir skv. ýtrustu stöðlum Vinnueftirlitsins.
 • Öll aðstaða og tæki hafa verið yfirfarin með tilliti til öryggismála og fá reglulega enduskoðun.
 • Áhættumat er gert fyrir öll stæri verkefni og allar vélar innahúss.
 • Rýmingaráætlun er til staðar fyrir eldsvoða.
 • Allir starfsmenn fara á skyndihjálparnámskeið og  reglulega býðst endurmenntun.
 • Öllu starfsfólki er skylt að nota persónuhlýfar við öll störf, sem KAPP skaffar.
 • Öryggisráð KAPP fer yfir öll atvik sem upp koma í öryggismálum með það að markmiði að gera endurbætur til að fækka slysum.
 • Öll slys eða næstum slys ertu tilkynnt til Vinnueftirlits / lögreglu eftir því sem við á.

Vörurýrnun:

Vörurýrnun í framleiðslu og þjónustu KAPP verði minni en 50% af meðalvörurýrnun í sambærilegum fyrirtækjum á Íslandi. Rýrnun ýtir undir sóun og það með aukið kolefnisfótspor.

 

Kostnaðar-/tekjueiningar

Framleiðsla:

 • OptimICE krapavélar
 • Forkælar
 • Forðatankar
 • Færibönd
 • Ryðfrí smíði fyrir matvælaiðnaðinn

 

Verkstæði / þjónusta:

 • Kæliþjónusta
 • Vélaverkstæði
 • Renniverkstæði
 • Ryðrí stálsmíði

 

Helsti innflutningur:

 • Kæliklefar, yleiningar og frystigámar
 • Kælikerfi fyrir flutningavagna/kassa og kælirými
 • Flutningavagnar og kassar
 • Fiskvinnsluvélar
 • Þvottavélar fyrir matvælaiðnað