Leiðbeiningar um tilkynningu slysa H•U•G•A

HVER TILKYNNIR:

• Öllu starfsfólki og verktökum KAPP er skylt að tilkynna öll atvik sem leiða til eða geta leitt til slysa. 

HVERNIG Á AÐ TILKYNNA SLYS:

• Tilkynna skal næsta yfirmanni slysið eins fljótt og hægt er.

• Hann skráir það síðan í gegnum rafrænt tilkynningarkerfi á heimasíðu www.KAPP.is.  

• Öryggisráð KAPP tekur við rafrænu tilkynningunum og rýnir atvikið.

• Kemur þeim síðan áleiðis til réttra aðila.

HVAÐ ER TILKYNNT:

• Tilkynningar skiptast í þrennt.

• 1) Slys, 2) Ábendingar, 3) Tjón á búnaði

 

1) SLYS:

Skiptist í þrjá flokka:

• Alvarleg slys / eitranir

Alvarleg slys eru t.d. slys þar sem hinn slasaði missir útlim, beinbrotnar, fer úr lið, fær meiriháttar sár, missir meðvitund, hlýtur skemmdir á taugavef, verður fyrir alvarlegu augnslysi, innvortis meiðslum, eitrun eða dauða.

• Önnur slys

Önnur slys eru vægari slys þar sem starfsmaður verður óvinnufær í a.m.k. einn dag auk dagsins sem slysið varð.

• Næstum slys / Óhapp

Næstum slys / Óhapp eru aðstæður þar sem óhapp hefði getað orðið og ástæður eru til að skoða hvort betra vinnuunhverfi eða vinnubrögð gætu komið í veg fyrir þannig slys í framtíðinni.

 

2) ÁBENDINGAR: (annað en slys)

Til að bæta aðstöðu, vinnu og andrúmsloft er mikilvægt að fá ábendingar sem hægt er að rýna og nýta til framfara.

• Ábendingar sendist á netfangið huga@kapp.is

• Öryggisráð H•U•G•A tekur við ábendingum og rýnir.

 

Dæmi um ábendingar:

Hrós 

– ábending um góð vinnubrögð, 

– einhver er til fyrirmyndar

Kvörtun 

– frá viðskiptavini, frá samstarfsfélaga, 

  frá þér?

Ábending 

– tillaga um hvað megi gera betur

Birgi 

– er ekki að afhenda á réttum tíma, 

  gæðum, kostnaði, fá annan birgja?

Eftirlit með verki 

– úttekt og eftirlit er ábótavant

Framkvæmd verka 

– ófullnægjandi vinnubrögð

Framleiðsla 

– framleiðslu galli, búnaður bilar, afurð 

  gölluð

Hönnun 

– breyting á hönnunar forsendum, 

  vantar / ófullnægjandi teikningar 

  / hönnunargögn

Innkaup 

– ekki farið eftir innkaupaferli, 

  vitlaus afurð pöntuð

Móttaka vöru 

– ekki staðfest með beiðni, 

  ótilgreint hvar/ hvert skal afhenda

Rýni 

– Tilboð/Teikningar/skýrslur

  /úttekt vöru: 

  • vantar að rýna

  • hver á að rýna?

 

3) TJÓN Á BÚNAÐI

• Alvarlegt tjón á búnaði skal tilkynnt.

• Ábendingar sendist á netfangið huga@kapp.is

• Öryggisráð H•U•G•A tekur við ábendingum og rýnir.